Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2013

Snaperuska

Reposted frommyname myname viapuella13 puella13
Snaperuska
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viapuella13 puella13
Snaperuska
6485 432d
Reposted fromaszisa aszisa viapuella13 puella13
Snaperuska
6927 8113 500
by Andy Kehoe
Reposted fromstargazing stargazing viapuella13 puella13
Snaperuska
"Był jej marzeniem. Nieuchwytnym. Ulotnym, jak pierwszy śnieg, który spadł trochę zbyt wcześnie. Ale jednak był. I jego obecność dawała jej o sobie znać na każdym kroku. Boleśnie, kojąco i irytująco zarazem. Pozostało jej tylko zatańczyć z tym snem. Z urojeniem, które narodziło się w jej umyśle.
Więc tańczyła… Dopóki jej oczy się nie otwarły."

September 05 2013

Snaperuska
Reposted frombugie bugie
Snaperuska
Kurwa, odrzucić tylu fajnych, wartościowych facetów dla jednego dupka i jeszcze ciężko sobie wmawiać, że dupkiem nie jest.
— fuck woman logic
Reposted fromladyvenom ladyvenom
Snaperuska
0138 afd5 500
Reposted frompuella13 puella13
Snaperuska
0159 2c60
Reposted fromshatine shatine
Snaperuska
0218 130a 500
Reposted fromhavefun22 havefun22
Snaperuska
0255 294a
Reposted fromdelgada delgada
Snaperuska
0298 b744
Reposted fromhollowhd hollowhd
Snaperuska
0315 3088 500
Reposted fromslodziak slodziak

May 17 2013

Snaperuska

Tippi
Tippi Benjamine Okanti Degré, daughter of French wildlife photographers Alain Degré and Sylvie Robert, was born in Namibia. During her childhood she befriended many wild animals, including a 28-year old elephant called Abu and a leopard nicknamed J&B. She was embraced by the Bushmen and the Himba tribespeople of the Kalahari, who taught her how to survive on roots and berries, as well as how to speak their language.

Learn more

1401 23c3
Reposted fromkittyschool kittyschool viajustpartofme justpartofme

May 15 2013

Snaperuska
2810 1d0d
Reposted byupendoelskedepesymistaPannaMigotkajustpartofmepuella13

May 13 2013

Snaperuska
- Zakochałem się. To trudno wyjaśnić...
- Proszę spróbować!
- Od pierwszego spojrzenia czułem, jakby przepłynął między nami prąd, taki zwierzęcy instynkt... Jakbyśmy się rozpoznali, jakbyśmy już byli kiedyś razem...
— Papierowy chłopiec
Reposted fromresort resort viaMezame Mezame
Snaperuska
7680 6f5d
Reposted fromkarloska karloska viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl