Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

Snaperuska
8381 b04a 500
Emma Stone
Reposted fromqbshtall qbshtall

February 01 2015

Snaperuska
Reposted fromSardion Sardion

March 16 2014

Snaperuska
5589 90af
Reposted bySenyia Senyia

November 15 2013

Snaperuska
9888 d288
Reposted frommarzyciel marzyciel
Snaperuska
9912 2d11
it's passion
Reposted frommaive maive

October 14 2013

Snaperuska
9817 ff9a
Reposted fromtoft toft

October 09 2013

Snaperuska
5906 f4c6
Reposted fromtoft toft viatilde tilde

September 12 2013

Snaperuska
A Ty kim?
Kim dla mnie mógłbyś być?
Może czymś 
W dotyku miłym tak jak plusz?
— Hey
Reposted frompastelina pastelina viajeannee jeannee
Snaperuska
2825 3d39
Reposted fromscorpix scorpix viajeannee jeannee
Snaperuska
1493 ad3b
Reposted frompesy pesy viajeannee jeannee
Snaperuska
Snaperuska
Reposted byxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjeanneetilde

September 06 2013

Snaperuska
Reposted fromsalami salami viapuella13 puella13
Snaperuska
Nigdy niczego nie przyznawaj. Nigdy niczego nie tłumacz. Realizuj cel, resztą nie zaprzątaj sobie głowy.
— Robert Ludlum
Reposted fromkonwalia konwalia viapuella13 puella13
Snaperuska
‎'Ludzie wiele tracą, tylko dlatego że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viapuella13 puella13
Snaperuska
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapuella13 puella13
Snaperuska
A może po prostu boimy się że ktoś nie zauważy naszej nieobecności?
— nie jest dobrze i naprawdę się boję.
Reposted fromteberlash teberlash viapuella13 puella13
2500 2e3e

You who swallowed a falling star, o’ heartless man, your heart shall soon be mine.

4246 1e55

from Spirited Away

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl